Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcej

Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska

Formalnie rzecz ujmując, władza rodzicielska obejmuje m.in. obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania go z poszanowaniem jego godności i praw. Powstaje z chwilą urodzenia. Trwa do osiągnięcia pełnoletności.

Przysługuje obojgu rodzicom, chyba że wystąpią pewne wyjątki prawem przewidziane.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to jednak sprawy, które nierzadko w praktyce sądowej wzbudzają najwięcej emocji.

Najlepszą metodą polubownego uregulowania tej kwestii jest więc sporządzenie porozumienia, tj. tzw. planu rodzicielskiego. Czasami nazywanego też planem wychowawczym.

Aczkolwiek trzeba mieć pełną świadomość tego, że zdarza się, kiedy jeden z rodziców „gra dzieckiem”. Czyli w zamian za zawarcie w/w porozumienia stara się wymusić na drugim np. wyższe alimenty lub pewne ustępstwa przy podziale majątku.

Z drugiej strony pojawiają się sytuacje, gdy ojciec nie potrafi do końca pogodzić się z rozstaniem z matką dziecka. Pragnie nadal ingerować oraz bardzo aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Także niejako przy okazji spraw wspólnego dziecka.

Dlatego też w tych postępowaniach dbamy przede wszystkim o ochronę dobra dziecka oraz interesów naszego Klienta. A gdy jest taka konieczność, z pełnym zaangażowaniem, determinacją i skutecznością działamy oraz reprezentujemy w Sądzie Rodzinnym.

W ramach powierzonej sprawy:

  • zapewniamy pomoc i pełną opiekę prawną w postępowaniu przedsądowym i sądowym;
  • reprezentujemy w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustalenie ewentualnie o zaprzeczenie ojcostwa;
  • pomagamy egzekwować kontakty z dziećmi już uregulowane;
  • udzielamy pomocy prawnej w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę;
  • pomagamy przeanalizować opinie biegłych w sprawach rodzinnych,
  • w razie potrzeby także poprzez sporządzenie opinii specjalistów, z którymi współpracuje Kancelaria.

opracowanie i utrzymanie: CIACHOO.COM