Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcej

Rozliczenia majątkowe konkubinatu

Nie trzeba specjalnie przekonywać co do tego, że coraz więcej par w naszym kraju nie zawiera w ogóle małżeństwa i nie legalizuje swoich związków. Mimo, że trwają one nierzadko nawet długie lata. Dłużej niż niejedno małżeństwo.

Rozstanie byłych partnerów, oprócz kwestii czysto życiowych, powodować może tymczasem niestety szereg problemów o charakterze finansowym. W tym m.in. konieczność rozliczenia majątku jaki powstał w trakcie związku.

Zwłaszcza, gdy partnerzy nabywają wspólnie nieruchomość lub nawet kilka. Budują dom na gruncie należącym tylko i wyłącznie do jednego z nich. Wyposażają go lub remontują. Wreszcie, gdy na przykład pracują wspólnie w firmie należącej formalnie do jednego z partnerów i razem ją rozwijają.

Stanów faktycznych można w tym zakresie oczywiście mnożyć.

Dlatego też praktyka sądowa pokazuje, że rozliczenie majątkowe nieformalnego związku wcale nie jest łatwiejsze niż podział majątku byłych małżonków po rozwodzie. Wręcz przeciwnie.

O czym zresztą dobitnie świadczy fakt, że sposób dokonywania rozliczeń finansowych osób tworzących w przeszłości konkubinat był przedmiotem bardzo wielu rozważań Sądu Najwyższego, który poszukiwał rozwiązań w różnych obowiązujących instytucjach prawnych. Sytuacja taka wynika m.in. z tego, że ustrój majątkowy małżonków jest bardzo szczegółowo uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Podobnie zresztą jak sama instytucja rozwodu.

Z uwagi zaś na szczególną formę ochrony prawnej związku małżeńskiego w Polsce, przepisów tych nie można stosować do związków nieformalnych. Nawet na zasadzie analogii.

W konsekwencji, w przypadku rozpadu konkubinatu musimy sięgać po ogólne zasady Kodeksu cywilnego i to nie wprost a jedynie odpowiednio.

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, do jednych z wąskich specjalizacji naszej Kancelarii należy również udzielanie kompleksowej pomocy prawnej osobom, których nieformalny związek się zakończył i zachodzi konieczność rozwiązania wszelkich kwestii majątkowych, które na tym tle się pojawiły.

W ramach powierzonej sprawy:

  • prowadzimy negocjacje przedsądowe między byłymi partnerami w zakresie konsekwencji prawnych rozstania;
  • pomagamy w zdobyciu koniecznych dla postępowania dokumentów (odpisy księgi wieczystej, dokumenty urzędowe, bankowe etc.)
  • wnosimy pozew do Sądu ewentualnie składamy odpowiedź na pozew strony przeciwnej;
  • zapewniamy zastępstwo procesowe;
  • gdy zachodzi taka potrzeba, wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego;
  • odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości.

opracowanie i utrzymanie: CIACHOO.COM